Tervetuloa!

Yhdistys on perustettu 27.5.1974 Suomen kulttuurirahaston Lapin rahaston aloitteesta. Taustalla oli se voimakas rakennemuutos, joka tuolloin vallitsi. Maassa muutto ja maastamuutto oli voimakasta. Uusia rakennustyylejä ja uusia rakennusmateriaaleja tuli markkinoille. Asenteiden ja arvomaailman muutosten aiheuuttama uhka rakennetulle ympäristölle herätti tarpeen ruveta järjestelmällisesti vaalimaan vielä säilynyttä rakennuskantaa ja kulttuurimaisemaa.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Lapissa kokonaisvaltaisesti rakennetun ympäristön ja maiseman suojelua ja säilyttämistä sekä vaikuttaa erityisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, rakenteiden ja näihin liittyvän kulttuurimaiseman säilymiseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa neuvonta- ja valistustoimintaa, toimii Lapissa alansa asianharrastajien yhdyselimenä, seuraa kuntien kaavoitusta ja muuta päätöksentekoa sekä antaa toimialaansa kuuluvia lausuntoja ja muita kannanottoja, tekee esityksiä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden säilyttämiseksi ja niiden uusiokäytön edistämiseksi, harjoittaa toimialaansa kuuluvaa julkaisutoimintaa sekä antaa tunnustuspalkintoja yhteisöille ja luonnollisille henkilöille, jotka ovat toiminnallaan merkittävästi edistäneet yhdistyksen toiminnan tarkoitusta.

Alkuaan yhdistyksen varsinaisina jäseninä saattoivat olla vain kunnat ja muut yhteisöt. Nyt myös luonnolliset henkilöt voivat olla varsinaisia jäseniä. Kuntien roolia kuitenkin korostetaan siten, että vuosikokouksessa kuntien edustajilla on useampi ääni.

Vuonna 2000 yhdistykselle myönnettiin valtion rakennustaiteen palkinto.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä täyttämällä jäsenlomakkeen. Henkilöjäsenmaksu on 20 € vuosi.

Katso lista tulevista tapahtumista täältä ja kannanotoista täältä.

Yhdistyksen Suomi100 – juhlavuoden ohjelmaan kuuluva hanke ”Itsenäisyyden ajan rakennusperintö Lapissa” julkistettiin 10.9.2017 Rovaniemellä. Julkaisu on luettavissa täällä.

Uutuutena nettisivuille on lisätty yhdistyksen ”Itsenäisyyden ajan rakennusperintö Lapissa” -julkaisusta laadittu kuvaesitys!

 

TIETOSUOJASELOSTE