Vuoden kulttuuriympäristöteko

Vuoden kulttuuriympäristöteko – palkinto annetaan silloin, kun siihen on erityistä aihetta, kuitenkin enintään yksi vuodessa. Se on tarkoitettu annettavaksi ensisijaisesti yhteisöille. Palkinnon myöntämisen perusteena ovat erityisesti toimet, jotka ovat hyvänä esimerkkinä rakennetun ympäristön kokonaisvaltaisesta vaalimisesta, ja joissa kulttuuriympäristö on erityisesti otettu huomioon. Palkintoon liittyy kunniakirja.
Palkinto on syntynyt Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden keskuudessa järjestetyn suunnittelukilpailun tuloksena. Voittaneen ehdotuksen suunnitteli Juho Saavalainen. Palkinnon toteutti Lapin ammattiopisto. Palkinnon suunnittelun ja toteutuksen mahdollisti Suomen kulttuurirahaston Lapin rahaston myöntämä avustus.
Teoksen muotokieli tuo mieleen Lapin suuret joet, vaarat ja tunturit. Näillä visuaalisilla elementeillä on haluttu liittää yhteen maantieteellisesti hyvin laaja sekä monimuotoinen alue
Työssä on käytetty materiaaleina puuta. kiveä, kuparia, terästä sekä betonia. Valinnat kuvastavat rakennusmateriaaleja eri aikakausilta, menneestä nykyhetkeen ja aina tulevaisuuteen
Ensimmäinen Vuoden kulttuuriympäristöteko – palkinto myönnettiin vuonna 2014.

WP_000235