Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– harjoittaa neuvonta- ja valistustoimintaa
– toimii Lapissa alansa asianharrastajien yhdyselimenä
– seuraa kuntien kaavoitusta ja muuta päätöksentekoa sekä antaa toimialaansa kuuluvia lausuntoja ja muita kannanottoja
– tekee esityksiä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden säilyttämiseksi ja niiden uusiokäytön edistämiseksi
– harjoittaa toimialaansa kuuluvaa julkaisutoimintaa
– antaa 16 §:ssä tarkoitettuja tunnustuspalkintoja yhteisöille ja luonnollisille henkilöille, jotka ovat toiminnallaan merkittävästi edistäneet yhdistyksen toiminnantarkoitusta

Säännöt
Hallitus
Toimintasuunnitelma
Toimintakertomukset
Kokouspöytäkirjat
Tulevat tapahtumat
Kannanotot
Liity jäseneksi