Hallitus

Puheenjohtaja:
Ympäristöneuvos Olavi Parpala (Rovaniemi)

Jäsenet:
Vt. museonjohtaja Minna Heljala (Tornio)
Restaurointimestari Marko Korkeasalo (Rovaniemi)
Tutkija Päivi Magga (Sodankylä)
Suunnittelujohtaja Riitta Lönnström (Rovaniemi)
Arkkit.yo Hanna Pöysälä (Rovaniemi)
Toimitusjohtaja Tuomo Svanberg (Kemi)
Arkkitehti Riitta Vallin (Kemi)

Asiantuntijajäsenet:
Ympäristöasiantuntija Tiina Elo (Rovaniemi)
Arkkitehti Jarmo Lokio (Tornio)

Sihteeri:
Tutkija, FM Teija Ylimartimo (Tornio)