Hallitus

Puheenjohtaja:
Ympäristöneuvos Olavi Parpala (Rovaniemi)

Jäsenet:
Museonjohtaja Minna Heljala (Tornio)
Ylitarkastaja Marjut Kokko (Rovaniemi)

Restaurointimestari Marko Korkeasalo (Rovaniemi)

Vesilaitospäällikkö Alpo Lakkala (Sodankylä)

Suunnittelujohtaja Riitta Lönnström (Rovaniemi)

Tutkija Päivi Magga (Sodankylä)

Arkkit.yo Hanna Pöysälä (Rovaniemi)

Toimitusjohtaja Tuomo Svanberg (Kemi)

Arkkitehti Riitta Vallin (Kemi)

Asiantuntijajäsenet:
Ympäristöasiantuntija Tiina Elo (Rovaniemi)
Arkkitehti Jarmo Lokio (Tornio)

Sihteeri:
Tutkija Teija Ylimartimo (Tornio)